Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Built with Berta.me

 1. Celem projektu jest integracja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji migrantów migrantek mieszkających na terenie trzech podwarszawskich gmin: Marki, Izabelin, Podkowa Leśna.

  Gminy te są często wybierane przez cudzoziemców i cudzoziemki jako bardziej przystępna cenowo opcja mieszkaniowa, podczas jednoczesnego podejmowania pracy w stolicy. Dzięki działaniom projektowym chcemy jeszcze mocniej włączyć "nowych sąsiadów" w życie lokalnej społeczności i przełamywał model traktowania miejsca życia jako "sypialni".

  We współpracy z trzema lokalnymi szkołami (po jednej szkole z każdej z gmin) przeprowadzimy kompleksowe działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej i społeczności uczniowskiej oraz wspólnie wypracujemy SZKOLNE STRATEGIE WSPIERANIA RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ.

  Każda ze szkół zostanie objęta wsparciem asystenta/ki międzykulturowej.

  Uczniowie będą mogli wziąć udział w warsztatach międzykulturowych prowadzonych przez naszych trenerów.

  Podejmiemy także działania poprawiające kompetencje samorządowców w obszarze integracji społeczności migranckiej, m.in. poprzez szkolenia i publikację MODELU INTEGRACJI LOKALNEJ.

  Zorganizujemy PUNKTY INFORMACYJNO-DORADCZE dla cudzoziemców, gdzie będą mogli na miejscu otrzymać wsparcie prawne i integracyjne. Odbędą się spotkania dot. legalizacji pobytu oraz innych ważnych kwestii dla obcokrajowców.

  Zrealizujemy też komponent  - odbędą się sportowe pikniki integracyjne, szczególnie ukierunkowane na młodzież, i kampanie społeczne.

  Dzięki działaniom projektowym chcemy jeszcze mocniej włączyć "nowych sąsiadów" w życie lokalnej społeczności i przełamywał model traktowania miejsca życia jako "sypialni"

  PARTNERZY

  Projekt jest efektem współpracy z urzędami gmin/miast z Izabelina, Marek, Podkowy Leśnej oraz z Fundacją dla Wolności (wyspecjalizowaną w pracy środowiskowej z dziećmi w procedurze azylowej. 

  Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.