Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Built with Berta.me

 1. „Witam sąsiada”! Wielokulturowy piknik sportowy w Izabelinie

  Izabelin aktywnie wspiera migrantów i migrantki. Dzięki dużemu zaangażowaniu gminy osoby uciekające przed wojną mają szansę na rozpoczęcie tu nowego życia. Czego możemy nauczyć się od naszych nowych sąsiadów i sąsiadek? Już 28 maja będzie okazja lepiej się poznać podczas wielokulturowego pikniku sportowego. Wydarzenie organizuje Fundacją dla Wolności we współpracy z Gminą Izabelin.

  Pomysł na projekt pojawił się jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Zakładał wsparcie migrantów i migrantek na różnych poziomach, które udało się uzyskać dzięki współpracy władz lokalnych, szkół, domów kultury, lokalnej społeczności i organizacji pozarządowych. Ważnym aspektem projektu są spotkania.

  Spotykamy się na kursach języka polskiego, na warsztatach międzykulturowych dla dzieci i młodzieży w szkołach, na warsztatach psychologicznych, na szkoleniach dla pracowników samorządowych, lokalnych liderów i nauczycieli, na spotkaniach informacyjnych w domach kultury. – wyjaśnia koordynatorka projektu z Polskiego Forum Migracyjnego.

  Przedsięwzięcie koncentruje się na tym, aby tworzyć przestrzeń dla poznania i porozumienia. Dzięki temu migranci i migrantki zyskują poczucie przynależności do nowego społeczeństwa.

  Piknik odbędzie się na boisku szkolnym przy. ul 3 Maja 49 w Izabelinie z okazji Dnia Dziecka. Jest realizowany we współpracy z Centrum Kultury Izabelin. Jest to wydarzenie otwarte, w którym mogą wziąć udział całe rodziny. Piknik może być dobrą okazją do poznania sąsiadów i sąsiadek, a także do wzięcia udziału w różnych aktywnościach sportowych. Sport jest jedną z form integracji, która pozwala stanąć ponad podziałami i wzmacnia poczucie wspólnoty.

  Wielokulturowy piknik sportowy odbędzie się w ramach projektu „Witam Sąsiada! Integracja migrantów i migrantek w lokalnych społecznościach” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Projekt jest realizowany wspólnie przez Fundację Polskie Forum Migracyjne, Fundację dla Wolności, Gminę Izabelin, Gminę Marki oraz Gminę Podkowa Leśna.

  Więcej informacji

  Partnerzy pikniku: Powiat Warszawski Zachodni, Gmina Izabelin, Młodzieżowa Rada Gminy Izabelin, Fundacja dla Wolności, Izabelińska Rada Kobiet.